Novinky

Seminář z dějepisu zavítal na Velkou Moravu

Dne 11. září 2019 se studenti septimy, kteří navštěvují seminář z dějepisu, vydali do Moravského zemského muzea, aby zhlédli expozici o Velké Moravě.

Stálá expozice Velké Moravy přibližuje historii života na Moravě od příchodu Slovanů v 6. století n. l. až po zánik Velké Moravy na počátku 10. století n. l. Vystaveny jsou desítky originálních předmětů, které dokumentují mnoho specializovaných slovanských řemesel. Nacházejí se zde doklady hutnictví, kovářství, kovotepectví, sklářství, hrnčířství, textilnictví, řezbářství rohoviny, zpracování zvířecích kostí atd. Pozornost v expozici vzbuzuje řada názorných trojrozměrných rekonstrukcí, např. model hradiska v Mikulčicích, model hutnické pece či originální nález velkomoravské studny. Zvláštní postavení dostalo v expozici slovanské šperkařství. Ve skutečné velikosti si lze prohlédnout dílnu velkomoravského klenotníka a poté i tzv. klenotnici Velké Moravy, ve které jsou vystaveny ty nejhonosnější velkomoravské zlaté šperky: gombíky, náušnice či prstýnky. Velká Morava je spojena s počátky křesťanství na našem území, a proto jsou v jedné místnosti expozice soustředěny rekonstrukce velkomoravských kostelů. Základem je sakrální komplex v Uherském Hradišti-Sadech, ale k vidění je několik dalších modelů velkomoravských kostelů z Mikulčic, Starého Města či Modré. V poslední části expozice Velké Moravy je umístěný originální hrob slovanského velmože s bohatou válečnickou výbavou. Velmi zajímavé jsou i další antropologické nálezy: srovnání lebek typické ženy a muže a několik kostí s dochovanými stopami po zranění.

zdroj: http://www.mzm.cz/expozice-velka-morava/