Novinky

Skvělé umístění v celostátním kole Dějepisné olympiády

S velkým napětím jsme sledovali cestu Barbory Douškové (G5) k vytouženému úspěchu v Dějepisné olympiádě.

V letošním 53. ročníku s tématem “Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí (Čechy, Morava, Slezsko. Od Cyrila a Metoděje po Jana Husa” se Barča poté, co s přehledem vyhrála školní kolo (prosinec 2023) přes úspěch v okresním kole (leden 2024) a skvělém umístění na 2. místě v krajském kole (duben 2024), vypravila ve dnech 10. – 13. června 2024 na čtyřdenní celostátní klání do Hradce Králové, kde na půdě pořádající Katedry pomocných historických věd a archivnictví Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové mj. obhajovala svou odbornou práci nazvanou “Příběh středověkých náušnic”.

Ve velmi vyrovnaném souboji studentů z celé České republiky Barča obsadila vynikající 9. místo! K tomuto dosaženému úspěchu gratulujeme a v dalším historickém bádání přejeme mnoho nadšení.