Novinky

Slavnost školy 15. ledna 2015

  • v 9h mše sv. u sv Tomáše v Brně ze slavnosti P.Marie, Matky jednoty křesťanů
  • v 10:30h divadelní představení Oskar a růžová paní (Eric-Emmanuel Schmitt) v Besedním domě
  • ve 12:30h slavnostní společný oběd pedagogů a zaměstnanců školy v restauraci Slavia

Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje: “Svými modlitbami, obětmi a apoštolskou účastí se zapojujeme do ekumenických snah církve o
duchovní sblížení a sjednocení zvláště slovanských křesťanů…Tím se
snažíme naplňovat Ježíšovo přání “ať všichni jsou jedno” (Jan 17, 21).
To vše s pomocí Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, jejíž svátek
slavíme v naší kongregaci jako slavnost. Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, je také zasvěcena naše školní kaple”.

—————–

Oskar a růžová paní (Eric-Emmanuel Schmitt) vypráví o hlubokém přátelství desetiletého Oskara a jeho pečovatelky. Neúnavný rozumbrada, který zase tráví své dny v nemocnici, má díky hře vymyšlené babi Růžou, možnost prožít si celý dlouhý lidský život. Od dětství, přes pubertu, první lásku, starosti dospělých a druhou mízu, až po stáří. A otázky, starosti i zážitky, se kterými se nechce svěřovat nechápavým dospělým, adresuje ve svých dopisech Pánu Bohu.

Fotogalerie ze Slavnosti školy