Novinky

Slavnost školy 2016

Každým rokem slavíme 18. ledna pouť – na svátek P.Marie, Matky jednoty křesťanů, které je zasvěcena naše školní kaple (heslo našich sester cyrilometodějek zní: “Aby všichni jedno byli”). Nejprve jsme měli slavnou bohoslužbu u sv. Tomáše, potom jsme ochutnali skvělé koláčky od sester z Blanska. Následoval film Misie v blízkém kině Scala a celý den jsme ještě s učiteli zakončili slavnostním obědem.