Novinky

Soutěž ve francouzském jazyce (krajské kolo)

Dne 8. dubna 2021 ve spolupráci s Alliance française Brno konalo krajské kolo Soutěže ve francouzském jazyce (kat. SŠ B2), a to opět  v online prostředí Google meet, kdy se soutěžilo pouze v ústním projevu. Naši školu reprezentovala Klára Zelenková (G7), která dosáhla 7. místa. Blahopřejeme!