Novinky

Soutěž ve francouzském jazyce (školní kolo)

V pátek 19. února 2021 proběhlo školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce (kat. SŠ II). V souvislosti s distanční výukou se letošní kolo konalo v online prostředí, kdy se soutěžilo pouze v ústním projevu (v minulých letech bylo součastí i ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek). V úkolech ústní části (popis a srovnání obrázků, argumentace) se mezi sebou utkali studenti G7. Po zhodnocení jazykové pohotovosti a kreativity, bohatosti slovní zásoby, výslovnosti, gramatické správnosti a plynulosti vyjadřování došla porota k následujícímu pořadí:

1. místo: Klára Zelenková (postup do krajského kola)
2. místo: Marie Nováková (náhradnice)

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Vítězce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční rovněž online, a to 8. dubna 2021.