Novinky

Soutěž ve francouzském jazyce (školní kolo)

Ve středu a ve čtvrtek  16. – 17. února 2022 proběhlo školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce (kat. SŠ II).  V napínavém jazykovém klání, které spočívalo v ověření porozumění slyšenému textu pomocí otázek a v ústním projevu (popis a srovnání obrázků, argumentace, monolog / dialog na vylosované téma), se mezi sebou utkali studenti G7. Po zhodnocení jazykové pohotovosti a kreativity, bohatosti slovní zásoby, výslovnosti, gramatické správnosti a plynulosti vyjadřování došla porota k následujícímu pořadí:

1. místo: Michala Marečková (postup do krajského kola)
2. místo: Helena Císařová (náhradnice)
3. místo: Anna Maxová

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Vítězce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční 6. dubna 2022.