Novinky

Soutěž ve francouzském jazyce (školní kolo)

V úterý 20. února 2024 proběhlo školní kolo Soutěže ve francouzském jazyce (kat. SŠ II.).  V napínavém jazykovém klání, které spočívalo v ústním projevu (popis a srovnání obrázků, argumentace, monolog / dialog na vylosované téma), se mezi sebou utkali studenti G7. Po zhodnocení jazykové pohotovosti a kreativity, bohatosti slovní zásoby, výslovnosti, gramatické správnosti a plynulosti vyjadřování došla porota k následujícímu pořadí:

1. místo: Filip Maxa (postup do krajského kola)
2. místo: Petr Geršl (postup do krajského kola)
3. místo: Oliver Klimeš (náhradník)

Všem soutěžícím děkujeme za účast. Vítězům blahopřejeme a přejeme hodně štěstí v krajském kole, které se uskuteční 18. března 2024.