Novinky

Soutěžní úspěchy

Prestože se nacházíme v době karantény, tak některé studentské soutěže nadále probíhají. Velmi úspěšně si v nich počínal Josef Tatíček z G8, který se v minulých týdnech se svou prací na téma využití elektromobilu v brněnské autoškole zúčastnil 3 soutěží.

Cena děkana dopravní fakulty ČVUT  celkové 3. místo

Navrhni projekt celkové 2. místo

Středoškolská odborná činnost postup z 1. místa do národního kola

 

Gratulujeme