Novinky

Specializace VV: 1968:computer art

V únoru roku 1968 uskutečnil Jiří Valoch v brněnském Domě umění výstavu Počítačové grafiky. O půl roku tak předstihnul konání dnes již historicky kanonizované výstavy Cybernetic Serendipity; dobově prezentované jako vůbec první mezinárodní výstavy zaměřené na vztah mezi uměním a technologií.

Výstava počítačového umění,  v rámci výročí Valochova kurátorského projektu z roku 1968, se zaměřuje na historickou reflexi fenoménu vzniku počítačového umění v 60. a 70. letech. Představuje tvorbu nejenom autorů zastoupených ve Valochově projektu z roku 1968, jenž spadá do oblasti počátků počítačové grafiky, ale reflektuje také použití počítačových procesů při vzniku malby, architektonických realizací (u nás především Zdeněk Sýkora), ale i první vizionářské proklamace a kritické reflexe vlivu automatických procesů na oblast konceptuálního umění a vizuální kultury vůbec, které byly například stěžejním prvkem činnosti skupiny Nové Tendence (1961-1973, Chorvatsko).

Koncepce výstavy tak v obecném slova smyslu poukazuje na společné souřadnice v práci umělce a vědce.

Více informací na: http://www.moravska-galerie.cz/