Novinky

Specializační dny PL3

V rámci naší výuky HV jsme naplánovali prohlídku Janáčkova divadla.
Díky ochotnému průvodci z řad techniky Janáčkova divadla jsme se seznámili s prostory pod točnou – pod jevištěm, prohlédli si osvětlovací i vzducho-techniku, dostali se na jeviště i na střechu. Také jsme samozřejmě přečetli názvy všech oper Leoše Janáčka ve foyer, nakoukli do skladu kostýmů, do maskérny – a slyšeli kousek zkoušky orchestru.
Zkoušeli Carminu Buranu od skladatele Carla Orffa, po kterém se jmenují Orffovy nástroje. (Koncert můžete slyšet v Janáčkově divadle ve středu 23. 6.)
Doufám, že se studenti do krásně opravených prostor Janáčkova divadla budou chtít vrátit – na představení. 🙂
K. Prudilová, V. Veselý