Novinky

Společnost, “pohanství” a christianizace Čechů

V úterý 26.3. 2024 představila Barbora Doušková (G5), která v současnosti absolvuje roční stáž v rámci projektu “Otevřená věda” pořádaném Akademií věd ČR, svým spolužákům v rámci výuky dějepisu svůj dlouhodobý zájem o studium historie. Ve své dvouhodinové přednášce promluvila o společnosti, ,,pohanství” a christianizaci (procesu pokřesťanštění) Čechů.

Barča se věnovala především 9. a 10. století. Začala základním vysvětlením, co vlastně raný středověk je a jednoduchým shrnutím tehdejší politické situace. Poté popsala, jaké problémy jsou spojeny s výzkumem raného středověku, jak byly postupně řešené a představila některé prameny. Po tomto úvodu se konečně dostala k předpokládanému politickému uspořádání Čechů, mocným ženám v raném středověku, christianizaci, nastolování knížat, miru (,,pohanskému” řádu světa), démonům a mýtům.