Novinky

Studentská literární soutěž: Pravda vs. lež

Studentská literární soutěž Jednoho světa na školách 2018

PRAVDA vs. LEŽ

Je možné v záplavě informací rozlišit pravdu od lži? Fakta od manipulací? Potřebujeme znát pravdu? Jakou roli v pomyslném souboji lži s pravdou sehrávají média a sociální sítě? Napište esej, fejeton nebo udělejte rozhovor a přihlaste se do naší literární soutěže, kterou pořádá Člověk v tísni, o.p.s. ve spolupráci s týdeníkem Respekt.

Pravidla soutěže:
  • Do soutěže se můžou přihlásit studenti a studentky ve věku 15‒20 let .
  • Uzávěrka zasílání prací je 19. 2. 2018.
  • Soutěžní práce (max. 4 normostrany) posílejte e-mailem na adresu skolniprojekce@jsns.cz. Uvádějte vždy název práce, jméno a věk autora, adresu školy nebo bydliště, e-mailový a telefonický kontakt.

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne 5. 3. 2018 v Praze na zahájení 20. ročníku mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jeden svět. Autoři vítězných prací obdrží předplatné časopisu Respekt a finanční odměnu:
1. místo – 3000 Kč
2. místo – 2000 Kč
3. místo – 1000 Kč

Pozvánka k soutěži: letak_literarni-soutez-jeden-svet_2018