Novinky

Studentské krajské volby 2016

Audiovizuální vzdělávací portál Jeden svět na školách (www.jsns.cz) uvádí:

“Volební účast v České republice se dlouhodobě pohybuje někde mezi 40–60 %, v závislosti na typu voleb. V porovnání se zeměmi Evropské unie u nás chodí k volbám o 10–15 % méně voličů. Proč? Nižší volební účast může být dána řadou faktorů. Patří mezi ně bezpochyby nedůvěra v sílu hlasu jednotlivce, špatná orientace ve volebním systému ČR, znechucení politikou nebo nedostatečně rozvinutá občanská společnost. Pořádáním projektu studentských voleb chceme přispět ke změně této situace. Naším cílem je, aby se na základě vlastních zkušeností s pořádáním voleb studenti seznámili s principy zastupitelské demokracie a s volebním systémem České republiky. A aby vnímali své občanství aktivně, zodpovědně a sebevědomě.”

Jelikož se s výše uvedeným ztotožňujeme, připojila se k projektu “Studentské krajské volby 2016”, pořádanému 21. září 2016, i naše škola.