Novinky

Studijní program Rok ve Francii

Milí studenti francouzštináři ze tříd G4 a G5, opět se přiblížil čas přihlášek k přijímacímu řízení do studijního programu Rok ve Francii. Termín byl letos stanoven na 4. března 2018.

Co je Rok ve Francii? Čeští středoškoláci mohou odjet studovat na jeden školní rok na partnerskou střední školu do Francie. Bydlí zpravidla na internátu, víkendy tráví v hostitelských rodinách. Ve Francii studují ve 2. ročníku střední školy (classe de première), absolvují předměty se svými francouzskými spolužáky a jsou taktéž hodnoceni.

Rok ve Francii, to je unikátní možnost…

  • Vycestovat, poznat zemi a její kulturu
  • Zlepšit si francouzštinu a poznat francouzský vzdělávací systém
  • Získat zkušenost, osamostatnit se a naučit se zodpovědnosti
  • Navázat zajímavé kontakty se spolužáky, hostitelskými rodinami a profesory

Podrobnosti o studijním programu najdete zde: http://studium.ifp.cz/cz/http://studium.ifp.cz/cz/zazit-rok-ve-francii