Novinky

Teambuilding CM Parlamentu

Teambuildingy, či stmelovací akce, jsou důležitou složkou fungování v každém kolektivu. Slouží k lepšímu poznání svých spolupracovníků, uvolnění se a nastolení příjemné atmosféry, která vytváří bezpečný prostor pro budoucí práci, kde se nikdo nemusí ostýchat se projevit, zeptat či poradit. Proto i náš školní Parlament měl svůj celodenní tembuilding ve středu 11.10.

Program byl opravdu nabytý. Den jsme odstartovali právě stmelovacími aktivitami, které byly koncipovány jako prostředek k poznání nejen nových tváří a jmen, ale zároveň také motivací k členství v Parlamentu, pojmenování svých silných a slabých stránek a při konverzační aktivitě ve dvojicích se členové mohli pobavit i na lehčí témata typu rodiny či ideálního partnera.

Po tomto úvodu jsme se přesunuli k práci na větších projektech. V prvním pracovním bloku jsme debatovali o pojetí etického kodexu Parlamentu. Zamýšleli jsme se nad hodnotami školy a navrhovali změny, které bychom implementovali do etického kodexu CM Parlamentu. Výsledkem této debaty bude sepsání etického kodexu, který bude členům nynějším i budoucím sloužit jako směrodatný dokument, dle nějž by se mělo chování členů řídit.

V druhém pracovním bloku jsme otevřeli téma Mock testů, kde jsme si osvěžili dosavadní řešení této problematiky a po delší debatě se domluvili na finálním společném stanovisku, které bude jako oficiální dokument Parlamentu sepsáno, odhlasováno a předáno dalším autoritám.

Po kratším administrativním okénku, kde jsme si zopakovali důležité věci k online organizační struktuře CM Parlamentu, vypíchli fundamentální body parlamentních stanov a zodpověděli otázky ohledně fungování Parlamentu, jsme se přesunuli k poslední aktivitě, kterou jsme nazvali closed space. V tomto čase měly 4 pracovní skupiny prostor začít pracovat či dokončit práci na svých projektech. Jednalo se o výbor pro eko-akce, který se zabývá zelenějším směřováním školy, stanoviště pro organizaci DOD, skupinu nástěnkářů, kteří se starají o grafiku, parlamentní nástěnku a s ní spojený projekt Významných dnů a v neposlední řadě se mohli členové podílet na reflexi k proběhlému sportovnímu dni, na jehož organizaci se CM Parlament minulý rok podílel,

Teambuilding jsme zakončili rekapitulací naší celodenní práce a sdílením svých dojmů a pocitů ze společně stráveného dne a nově nabytého kolektivu. Akce se nesla v přátelském a produktivním duchu. Bylo opravdu skvělé mít možnost se lépe poznat a zapracovat na větších projektech, dokončit rozdělanou práci z minulého roku a zároveň sdílet vize a plány na následující měsíce. Děkujeme!

za CM Parlament,

Tereza Šebestová