Novinky

Technické muzeum – Průmysl Moravy

Studenti PL2 a G4 navštívili výstavu Průmysl Moravy 1918 .

Jejím záměrem je ukázat návštěvníkům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu na Moravě, přiblížit změny struktury průmyslu vlivem rozpadu Rakousko-Uherska a nástup nových technologií.

Hlavní část výstavy se soustředí na nejdůležitější a nejtypičtější odvětví průmyslu na Moravě. Strojírenský a textilní průmysl, který byl dominantní zejména pro brněnskou oblast a Brno si tak vysloužilo přezdívku moravský Manchester. Výstava mapuje i vývoj těžkého průmyslu, který se dodnes lidem připomíná i na příkladu Vítkovických železáren, jejichž historie a výroba bude v muzeu rovněž k vidění. Část je věnována i potravinářskému průmyslu, a to konkrétně cukrovarnictví a pivovarnictví. Výstava představuje konkrétní firmy a také klíčové osobnosti, které se o rozmach průmyslu zasloužily. Nechybí jména jako Tomáš Baťa, bratři Stiassni či rodina Wichterlova. Z významných podniků dominuje brněnská Zbrojovka, Vlněna, Tatra Kopřivnice, olomoucká čokoládovna Zora, břeclavský cukrovar rodiny Kuffnerových, pivovar Starobrno či První česká sklárna v Kyjově.

Během výstavy vyplňovali studenti pracovní listy, které jsme pak v hodině dějepisu zkontrolovali a následně budou sloužit jako studijní materiál.