Novinky

Tříkrálový benefiční koncert 5.1.

V předvečer slavnosti Zjevení Páně se v kostele sv. Augustina v Brně konal tradiční Tříkrálový benefiční koncert, na kterém vystoupili studenti naší školy.
Zahájila CiMbálka pod vedením Zdislavy Jurečkové, poté zazpíval sbor pod taktovkou Patrika Buchty a Stanislava Chvíli a zakončili muzikanti Cyrilometodějského orchestru pod vedením Kateřiny Prudilové.
Na úplný závěr koncertu zazpíval zaplněný kostel společně se zpěváky a muzikanty několik známých koled a poslední skladbou večera byl hymnus Narodil se Kristus Pán.
Součástí letošního koncertu byla nově i výtvarná galerie, která nabídla k prodeji krásné obrazy našich studentů pod vedením Jany Šprtové a Renáty Žemličkové.
Výtěžek galerie i dobrovolné vstupné činil 23.937,- Kč a bude použit na dokončení projektové dokumentace nově plánované Cyrilometodějské CM MŠ.
Za vaši podporu děkujeme!