Novinky

Tříkrálový benefiční koncert

Děkujeme všem účinkujícím (Štěpánští koledníci, SBMka, Cantate Brno a CM komorní orchestr), kteří nádherně zazpívali a zahráli na našem tradičním Tříkrálovém koncertě. Dále otci Martinu Holíkovi za skvělé moderování celého večera a farnosti sv. Augustina za vlídné přijetí. Děkujeme všem posluchačům za krásnou atmosféru a v neposlední řadě velký dík všem dárcům – na rekonstrukci školního sportoviště se v tento večer vybralo 18tis. Kč. Těšíme se na příští setkání s vámi všemi a přejeme pokojný a radostný celý nový rok!
trikralovy_vecer