Novinky

Galette des Rois (Tříkrálový koláč) aneb Zahajujeme novou tradici

Dne 10. ledna 2012 se v naší škole uskutečnil 1. ročník gastronomické soutěže O nejlepší tříkrálový koláč (Galette des Rois). Poté, co během velké přestávky mezi 11.35 – 11.55 hod. vyučující ochutnávali jednotlivé koláče studentů francouzštinářů ze tříd G3-G6, bylo konečné hlasování uzavřeno s tímto výsledkem:

1. místo: koláč č. 4 (Oldřich Pecák G3)
2. místo: koláč č. 2 (Jiří Habán G3)
3. místo: koláč č. 3 (Jan Pokorný G3, Kateřina Pokorná G5)

Všem soutěžícím děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme! Jelikož akce vzbudila opravdu velký ohlas, počítá se s pokračováním i v dalších letech. Vylíčení průběhu celé soutěže očima studentů spolu s receptem lze nalézt ve školním časopise Lercháč (č. 16/únor 2012, s. 7-8): http://www.cmgp.cz/skolni-casopis-lerchac/