Novinky

Úspěšní absolventi kurzů CTM na naší škole

Již sedmým rokem naše škola doporučuje motivované nadané studenty k online studiu vybraných kurzů Centra pro talentovanou mládež v České republice. Studium probíhá plně v anglickém jazyce, studenti si tedy osvojují odbornou angličtinu ve vybraném oboru. Přehled kurzů lze nalézt zde. Většina studentů si snížila náklady na zaplacení kurzu stipendiem od MŠMT, někteří navíc ještě využili našeho školního stipendia. V loňském školním roce jsme měli 11 úspěšných absolventů od matematiky přes kreativní psaní až po biologii. Vít Černý z loňské tercie navíc získal v hodnocení plných 100%. Všem gratulujeme!

Roman Otych, G1, Pre-Algebra Online
Matěj Šicner, G3, Algebra I Honors Online
Šimon M. Prudil, G4, Algebra I Honors Online
Josefína Kvíčalová, G4, Algebra II Honors Online
Eliška Mrázková, G4, Algebra II Honors Online
Anna Maxová, G5, Algebra II Honors Online
Matěj Standara, G5, Algebra II Honors Online
Vít Černý, G3, Literature for Curious Minds
Filip Tatíček, G4, Creative Writing – Online Literary Lab
Markéta Sovová, G5, Creative Writing – Online Literary Lab
Markéta Sovová, G5, Advaced Creative Writing – Online Literary Lab2
Karolína Sieberová, G5, Honors Biology Online
(V seznamu uvádíme loňskou třídu, protože kurzy končily před letními prázdninami.)

Také v letošním školním roce studuje v kurzech CTM na naší škole 11 studentů, navíc čtyři z nich studují nejnáročnější kurzy, které CTM nabízí – kurzy, které jsou zakončené mezinárodně uznávanou AP zkouškou odpovídající náročností prvním dvěma semestrům vysokoškolského studia v daném oboru. Přejeme jim hodně radosti ze studia a odhodlání, aby dokázali kurz úspěšně zakončit.