Novinky

Valná hromada Asociace středních pedagogických škol ČR tentokrát v Brně

V letošním roce bylo naše Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno vybrána jako hostitelská škola k pořádání Valné hromady Asociace středních pedagogických škol ČR v termínu od 23. – 25. 11. 2010. V těchto dnech k nám přijeli vedoucí pracovníci pedagogických škol z celé České republiky.

Valná hromada Asociace byla zahájena v úterý 23. 11. 2010 koncertním vystoupením našeho školního pěveckého sboru Cantate v kostele sv. Augustina v Brně, Masarykově čtvrti a poté začala jednání a semináře v budově naší školy na ulici Lerchova 63, Brno.

Program zasedání byl velmi bohatý, zahrnoval nejen semináře na ožehavá témata, jako např. Novela zákona o pedagogických pracovnících, Evaluace škol, Soulad rámcových a školních vzdělávacích programů z pohledu České školní inspekce, Kyberšikana a její prevence, ale i pracovní setkání s odborníky z CERMATu, živě se diskutovalo o maturitní generálce. Přednášeli lektoři z řad z krajského odboru školství, inspektorátu České školní inspekce, Společnosti pro kvalitu školy, Cermatu, Střediska služeb školám (Městské policie Brno) i z ministerstva školství.

Ve středu 24. 11. 2010 v odpolední části se zástupci pedagogických škol setkali s brněnským biskupem Mons. Vojtěchem Cirklem, který je na Petrově velmi srdečně přijal. Program byl zpestřen sportovními aktivitami, prohlídkou historického centra města či setkáním s jihomoravským folklórem. Tyto části programu patřily k příjemným chvílím tohoto konání, společně trávený čas byl pro všechny zúčastněné přínosný, ať již z pohledu oddechu, či sdělování zkušeností mezi školami.

Ze samotných jednání vyplynuly důležité úkoly a řešení pro všechny pedagogické školy v ČR. Jednání Asociace bylo zakončeno ve čtvrtek 25.11.2010 po poledni společným usnesením.

Závěrem bychom chtěli poděkovat Magistrátu města Brna za poskytnutí propagačních materiálů, brožur a mapek města, dále firmě Delta pekárny, a.s. Bohunická 24, Brno za sponzorský dar v podobě občerstvení. Děkujeme také všem drobným podnikatelům, kteří nám pomohli ve formě finančních i hmotných darů. Velký dík v neposlední řadě patří i školnímu pěveckému sboru Cantate, který pod vedením sbormistra Mgr. Vojtěcha Veselého velmi důstojně zahájil svým programem Valnou hromadu Asociace středních pedagogických škol ČR a každý ze zúčastněných si odnášel opravdu pěkný hudební zážitek.

Akce Asociace středních pedagogických škol ČR byla hodnocena účastníky jako pro všechny velmi přínosná a důležitá pro další práci a řízení středních pedagogických škol.