Novinky

Vítězství ve fyzikální olympiádě

Na konci ledna se na ZŠ Laštůvkova v Bystrci konalo okresní kolo fyzikální olympiády v kategoriích E a F, které odpovídají tercii a kvartě nižšího gymnázia. Všichni z našeho pětičlenného týmu Matěj Šicner, Petr Geršl, Vít Černý, Oliver Klimeš (všichni G3) a Pavel Šťastný (G4) se stali úspěšnými řešiteli, přičemž Matějovi se podařilo obsadit první místo a vyhrát tak kategorii F. Protože nemá tato kategorie další postupová kola, stal se Matěj vlastně absolutním vítězem okresního formátu. Gratulujeme a přejeme hodně zdaru i v příštím roce, kdy bude již možné bojovat i na krajské úrovni.