Novinky

Volnočasové aktivity aneb Školní klub Kotva pohledem studenta Jakuba

Pokud chceme nahlédnout do školního klubu, musíme jít za vstupem do školy rovně, pak dolů po schodech, mírně doprava, kolem stolu na ping-pong, ke dveřím, za dveřmi doprava kolem kabinetu, kde staneme před vstupem do našeho školního klubu. Jestliže na sobě máme boty, zujeme si je, otevřeme dveře a vstoupíme na koberec našeho školního klubu.

Po levé straně hned za dveřmi je kalčo… pro ty, co si pod tímto pojmem nedokáží nic představit, to nazveme stolní fotbal… za kalčem dál vlevo, až úplně v rohu je počítač. Napravo od počítače je velká oranžová sedačka. Co však přiláká většinu moderních dětí je x-box, který je na zdi hned naproti dveřím. Napravo od x-boxu je skříňka, a pak elektrický klavír Přímo naproti dveřím je stůl, za nímž se nachází barel na vodu. Je možno si zde připravit studený nápoj, tedy šťávu, či teplý nápoj, tj. čaj, káva, atd. Všude po místnosti jsou různé sedací polštáře, a sedačky. Školní klub je výborným místem pro relaxování, je také pro každého, kdo si chce zahrát na x-boxu, popovídat si nebo třeba si zahrát kalčo.

Dále nabízí školní klub plno zájmových kroužků, mezi které patří například znaková řeč, občanská kavárna, aerobic, funkční trénink, ale i různé jazykové kroužky.

„Do školního klubu chodím rád, je to místo, kde si můžu odpočinout, většinou chodím hrát kalčo, ale čas od času si zahraji i na x-boxu. Je tu super dozor a nádherná atmosféra. Chodím sem ještě povinně o volných hodinách, ale nevidím důvod, proč bych sem, až už tu povinnost mít nebudu, nechodil. Líbí se mi možnost, že mám kde strávit volnou hodinu, že nemusím sedět někde v učebně nebo na chodbě, dívat se do prázdna a čekat až zazvoní.“

Chceme-li si smysluplně užít volnou hodinu, přestávku, nebo případně dlouhý čas po škole, kdy čekáme na kroužek, je možno sem zajít. Otevírá se od 7:00 do 9:00, kromě pondělí a od 11:00 do 17:00, v pátek do 15:00 a je určen pro všechny žáky a studenty nejen naší školy, ale i pro žáky Cyrilometodějské základní školy a ZŠ nám. Míru.