Novinky

Vyhodnocení: Short Story Writing Contest

Během února měli studenti příležitost ukázat svůj spisovatelský talent v soutěži o nejlepší povídku v anglickém jazyce.

 

Téma znělo “Out of the Box” a mělo se jednat o příběh v rozsahu maximálně 1000 slov, který se bude tématu jakkoliv, byť i i okrajově, dotýkat. Studenti se úkolu zhostili velmi kreativně a podařilo se jim prokázat nejen velkou fantazii, ale i své znalosti a schopnosti v anglickém jazyce.

Vítězkami soutěže se staly Viktorie Indrová na prvním místě a Klára Jeřábková na místě druhém. Obě z třídy PMP1.

Blahopřejeme a těšíme se na další nadějné spisovatele i příští rok!