Novinky

Výměnný jazykově-poznávací pobyt studentů 19. gymnázia Melitopol a Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno

Na začátku května organizuje naše škola výměnný jazykově-poznávací pobyt studentů 19. gymnázia Melitopol a naší školy. Ve dnech 2. – 12. 5. 2011 se uskuteční jeho první část – přijede k nám 10 žáků z 8. a 10. třídy a 2 pedagogové z gymnázia Melitopol v Záporožské oblasti, vzdálené 2 000 km od Brna. Navazujeme na tradici přátelství Kongregace sester sv.Cyrila a Metoděje a Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné školy pedagogické Brno s ukrajinským gymnáziem Melitopol. Podobně se vybraní studenti naší školy vydají začátkem příštího školního roku na Ukrajinu.

Jedním ze základních úkolů toho projektu je motivovat žáky ke studiu cizích jazyků a vést je k využívání jazykových dovedností, seznámit je s historií a současností obou zemí. K poznání současného života v Brně přispěje i to, že ukrajinští studenti budou ubytováni v rodinách svých respondentů. Mají tak možnost poznat jejich každodenní způsob života, zvyky a tradice českých rodin, ochutnat moravskou kuchyni a porovnat odlišnosti obou našich kultur. V průběhu svého pobytu se studenti seznámí s naší školou a s místními podmínkami.

Pro hosty je připraven pestrý program. Ukrajinští studenti spolu s pedagogy budou mít možnost poznat nejen naše město a blízký region s mnoha významnými kulturně-historickými památkami, ale i hlavní město Prahu a také Kutnou Horu.

Jazykově-poznávací pobyt je také vynikající příležitostí k výměně pedagogických zkušeností mezi našimi a ukrajinskými učiteli. Návštěva studentů a učitelů je založena na bázi vzájemné komunikace, kdy účastníci mohou diskutovat na nejrůznější témata a právě spolupráce v mezinárodním týmu poskytuje možnost navázat přátelské zahraniční kontakty, což je hlavně pro studenty velmi přínosné.

Projekt řídí a organizuje vedení školy a dále tým pedagogů ve složení – PhDr. J. Mohrová, Mgr. L. Palečková, PhDr. L. Svrčulová, MVDr. H. Múčková, Mgr. P. Pospíšilová, Mgr. L. Synek, Mgr. L. Zemánek, Mgr. J. Smékal, Mgr. V. Proks a Mgr. H. Vlčková.