Novinky

Výměnný pobyt s Gymnáziem sv. Františka Assiského v Levoči

V tomto školním roce jsme obnovili spolupráci s naší slovenskou partnerskou školou z Levoče. Tématem letošní vzájemné spolupráce je česká a slovenská literatura. Každá z obou škol vybrala 10 studentů, kteří měli zájem se zapojit. Studenti byli rozděleni do dvojic, každý z našich studentů tedy získal nového kamaráda ze Slovenska. V minulém týdnu od 6. do 9. listopadu jsme vyrazili do Levoče, kde nás čekala první část projektu. Kolegyně společně se studenty z partnerské školy si pro nás připravili velmi pestrý a zajímavý program na téma slovenská literatura. Jsme velmi rádi, že byla tato spolupráce obnovena a těšíme se na druhou část projektu, kdy kolegyně a studenti z Gymnázia sv. Františka Assiského přijedou k nám a my si pro ně připravíme program na téma česká literatura.