Novinky

Výměnný studijní pobyt v Levoči

Kategorie:

Již potřetí proběhla vzdělávací vzájemná výměna se studenty naší partnerské školy Gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. Tématem byla historie. Tentokrát přijeli naši studenti do Levoče a účastnili se exkurzí po historických památkách. Na Slovensko jsme přijeli v neděli 22. září večer do Spišské Nové Vsi, kde nás již očekávali naši slovenští přátelé. V pondělí ráno jsme pak vyrazili na celodenní výlet za historií. Naším cílem bylo město Stará L’ubovňa, kde jsme postupně navštívili středověký tábor, hrad a nakonec skanzen. Na zpáteční cestě jsme se zastavili v čokoládovně Nestville. V úterý byla naším cílem Spišská kapitula, kde sídlí spišské biskupství a dominantou je pozdně románská katedrála sv. Martina. Nejprve nás velmi vlídně přijal generální vikář, poté se nás ujal vedoucí archivu a provedl nejprve po biskupství a poté také katedrálou sv. Martina. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací a dostali se do míst, kde se běžně neprovází. Odpoledne měli studenti vlastní program, někteří se vydali na prohlídku města Košice, jiní šli na Spišský hrad stejně jako my vyučující. Společně s kolegy jsme také navštívili Spišský Jeruzalém – unikátní celek kapliček a křížů připomínající pašijová místa umístěných v krajině podle pravého Jeruzaléma. Ve středu jsme si prohlédli školu našich hostitelů. Následoval program ve městě, kde jsme navštívili interaktivní muzeum speciálního školství. Celý historický program jsme zakončili výstupem na věž chrámu sv. Jakuba – památce UNESCO. Po rozloučení jsme se vydali na zpáteční cestu do Brna. Celou výměnu i program hodnotíme velmi kladně a ceníme si spolupráce s naší partnerskou školou v Levoči, ceníme si pečlivě připraveného programu. Překvapilo nás, kolik cenných památek se nachází v tomto odlehlém koutu Slovenska za Tatrami. Těšíme se na další výměnu, jejímž tématem bude nejspíše česká a slovenská literatura.