Novinky

Výstavy “Čechoslováci v gulagu” a “Židé v gulagu”

Zveme vás na výstavy nazvané “Čechoslováci v gulagu” a “Židé v gulagu”, které se věnují osudům československých občanů zavlečených do sovětských pracovních lágrů. Slavnostní vernisáž obou výstav proběhne v Krytu 10-z , Husova ulice, Brno (naproti č.p. 12) v pátek 23. února 2018 v 15:00 hodin. Výstavu pak můžete v Brně navštívit až do 27. května 2018.

Podrobnější informace najdete na webu Ústavu pro studium totalitních režimů: https://www.ustrcr.cz/akce/vystavy-o-osudech-ceskoslovenskych-obcanu-zavlecenych-do-taboru-gulagu-se-predstavi-v-brne/