Novinky

Vystoupení g2+g3

  Před Vánoci – ve středu 6.12.-  jsme věnovali s třidami  G2 a G3 jeden celý den zpívání a hraní. Nacvičovali jsme poctivě od října a zapojili v obou třídách všechny studenty, kteří na něco umí hrát. 
Vystoupení nakonec proběhla  dvě: dopoledne jsme pozvali mateřské školy, které umožnují našim studentům praxi. Děti se sešly u sv. Augustýna a v pozorné a veselé atmosféře si vyslechly všechny písně a koledy, zazpívaly si, co znaly a pěkně se i protáhly díky nápaditým sekundánům.
 
Po odpočinku a obědě jsme se přesunuli na náměstí Svobody, kde nám byl vyhrazen blok v programu Brněnské vánoce. Před námi krásně zpívala Schola Bigy, takže jsme se po delší době opět potkali- pod hlavičkou “církevní gymnázia v Brně”
Díky dlouhému zvučeni a lezavému chladu jsme nastupovali na podium už trochu ztuhlí, ale krásný zpěv G3 i instrumentální úpravy G2 se setkaly s nadšeným přijetím od rodičů a kamarádů a trochu nás to i zahřálo. Nakonec doufáme, že obě vystoupení přinesla radost účinkujícím i posluchačům a na obě třídy můžeme být velmi hrdí! 
Kateřina Prudilová a Natalie Marečková, učitelky hv.