Novinky

Zlatý list – soutěž v ZOO Brno

Se spolužáky z PL2 jsme měli příležitost se zúčastnit 52. ročníku Zlatého listu v Zoologické zahradě v Brně. Moc jsme si to užili. Mohli jsme si vyzkoušet práci s dětmi různých věkových kategorií a podíleli jsme se rozmanitých aktivitách, ke kterým jsme se přihlásili. Ať už to bylo fotografování, zapisování prezence nebo práce s dětmi na stanovištích a další…
Podívali jsme se, jak může vypadat organizace takové akce a co bychom mohli využít v našem dalším růstu ve školství, a tedy jsme se i inspirovali. Celá třída druhého ročníku pedagogického lycea děkuje za možnost výpomoci na této soutěži. Díky ní jsme získali více zkušeností do naší praxe.
Za PL2 Eliška Karafiátová