Novinky

Zpráva o hudebním projektu G4

V úterý 28.5. 2013 dovršili studenti G4 své čtyřměsíční úsilí na uskutečnění hudebního projektu, který by se mohl honosit názvem “Hudbou otvíráme dětská srdce”, tolik se jim totiž zadařilo získat přízeń a nadšení těch nejmenších školáčků – žáčků 1. tříd CMCZŠ.
Studenti si připravili  šedesátiminutový program, ve kterém skvěle skloubili své dovednosti ve hře na nejrůznější hudební nástroje s vlastní tvořivou nápaditostí, dramatickým ztvárněním, tancem, schopností nástrojové souhry, fantazie a improvizace. Dokázali nejmenší školáčky strhnout ke spolupráci a to všechno v duchu radostného poznávání bohatého světa “Paní Hudby”. Patří jim za jejich námahu a nasazení uznání a veliký dík!