Novinky

Zpráva z jarního teambuildingu CM Parlamentu 2024

Dne 10. 4. 2024 se konal jarní teambuilding CM Parlamentu. Teambuildingy představují pro členy Parlamentu čas vyhrazený k utužování vztahů, ale také k intenzivní práci na aktuálně rozpracovaných projektech. Výjimečnou událostí této akce byla tentokrát volba nového předsednictva, o jejichž výsledcích si můžete přečíst níže.

Akce započala stmelovacími aktivitami s cílem bližšího poznání se navzájem. Úspěch sklidila aktivita “Budík”,  při níž mělo dvanáct dvojic možnost pobavit se na různorodá témata od motivace za účastí v Parlamentu přes osobní cíle po věci, které nám přináší štěstí. Po tomto programu se Parlament rozdělil na dvě komory a každá pak měla své prodloužené zasedání. Sněm reflektoval proběhlé akce, plánoval další a zaměřil se analýzu práce ve skupině. Senát se za vyčleněný čas zvládl dohodnout na společném stanovisku ohledně zvonění, seznámit se s výsledkem jednání ohledně mock testů a prodiskutovat zpětnou vazbu k odborným dílnám. Všechny důležité dokumenty (zápisy ze zasedání, stanoviska), budou k nalezení na Parlamentní nástěnce či webu školy. Zápisy ze zasedání si můžete přečíst níže.

Celý den jsme zakončili volbou nového předsednictva. Všichni kandidáti pronesli svou řeč a ostatní členové pak měli možnost se jednotlivých kandidátů doptat na konkrétní věci, které je zajímaly. Diskuze byla zajímavá, kandidáti vykreslili své vize ohledně dalšího směřování Parlamentu a zároveň se na své dosavadní práci snažili demonstrovat, proč by právě oni byli tou správnou volbou. Všem zúčastněným tímto děkuji za jejich odvahu a zároveň blahopřeji nově zvolenému předsednictvu: Barboře Douškove (G5) k postu předsedkyně Parlamentu, Barboře Trojčákové (PMP3) jakožto nově zvolené místopředsedkyni za Sněm a Filipu Hanusovi (G7), novému místopředsedovi za Senát. Přeji všem, aby ve své nově nabyté práci nacházeli radost a smysl, který je bude motivovat k vykonání své pozice svědomitě. Věřím, že je Parlament v dobrých rukách a těším se na vhled, který nové vedení přinese.

Za CM Parlament,

Tereza Šebestová

8. zasedání – Sněm

zápis 8. zasedání – Senát