PL1 učebnice

Fyzika:
Fyzika pro střední školy I – Prometheus
– Lepil, Bednařík, Hýblová

Dějepis:
Dějepis pro gymnázia a střední školy
– Popelka M., Válková V.: 1. Pravěk a Starověk. SPN, Praha 2008, 2. vydání.
– Čornej P., Čornejová I., Parkan F.: 2. Středověk a raný novověk. SPN, Praha 2009, 2. vydání.

 

Matematika:
Matematika pro střední školy 1.díl – Základní poznatky; didaktis; učebnice
Matematika pro střední školy 1.díl – Základní poznatky; didaktis; pracovní sešit
Matematika pro střední školy 2.díl – Výrazy, rovnice a nerovnice; didaktis; učebnice
Matematika pro střední školy 2.díl – Výrazy, rovnice a nerovnice; didaktis; pracovní sešit
Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus
Kalkulačka – Casio FX 350 ES Plus

Deutsch: (učebnice je možno zakoupit přes školu na počátku šk. roku se slevou)
Gerhard Neuner (Hg.): Super! 1
Hueber Verlag GmbH, München 2014.

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 1 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2018, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Biologie:
Novotný,Hruška: Biologie člověka pro gymnázia

Chemie:
J. Banýr, P. Beneš a kol.: Chemie pro střední školy

Anglický jazyk:
Maturita Solutions. Pre-Interm. Second edition. Oxford University Press

Výpočetní technika:
Navrátil, P.:S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media s.r.o.