PL2 učebnice

Fyzika:
Fyzika pro střední školy II – Prometheus
– Lepil, Bednařík, Hýblová

Informační a komunikační technologie:
Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Computer Press.
Roubal, P. Počítačová grafika. Computer Press.

Dějepis:
Dějepis pro gymnázia a střední školy
– Čornej P., Čornejová I., Parkan F.: 2. Středověk a raný novověk. SPN, Praha 2009, 2. vydání.
– Hlavačka M.: 3. Novověk. SPN, Praha 2006.

Matematika:
Matematika pro střední školy 3. díl – Planimetrie – učebnice – Didaktis
Matematika pro střední školy 3. díl – Planimetrie – pracovní sešit – Didaktis
Matematika pro střední školy 4. díl – Funkce I – učebnice – Didaktis
Matematika pro střední školy 4. díl – Funkce I – pracovní sešit – Didaktis
Matematika pro střední školy 5. díl – Funkce II – učebnice – Didaktis
Matematika pro střední školy 5. díl – Funkce II – pracovní sešit – Didaktis
Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus
Kalkulačka – Casio FX 350 ES Plus

Německý jazyk:
(učebnice zařizuje pro žáky škola se slevou)
Braun-Podeschwa J. a kol.: Momente A2 – Kursbuch und Arbeitsbuch (Hueber 2023, München)

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 2 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2019, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Biologie:
bez učebnice

Chemie:
J. Banýr, P. Beneš a kol.: Chemie pro štřední školy

Anglický jazyk:
Maturita Solutions. Pre-Intermed. Second Edition. Oxford University Press