PL3 učebnice

Informační a komunikační technologie:
Navrátil, P. S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media.
Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Computer Press.
Pšeničková, J. Algoritmizace. Computer Media.

Dějepis:
Dějepis pro gymnázia a střední školy
– Hlavačka M.: 3. Novověk. SPN, Praha 2006.
– Kuklíkovi Jan a Jan: 4. Nejnovější dějiny. SPN, Praha 2002.

Matematika:
Matematika pro gymnázia – Posloupnosti – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Goniometrie – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie – Prometheus

Deutsch:
Hilpert, Silke; Kerner, Marion; Niebisch, Daniela; Specht, Franz; Weers, Dörte; Reimann, Monika; Tomaszewski, Andreas: Schritte 4 international, Kursbuch + Arbeitsbuch (Deutsch als Fremdsprache); Max Hueber Verlag, Ismaning 2007.
Mackensen, Andrea (české zpracování): Schritte 4 international, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch, Max Hueber Verlag, Ismaning 2008.

Hilpert, Silke; Kalender, Susanne; Kerner, Marion; Orth-Chambah, Jutta; Schümann, Anja; Specht, Franz; Weers, Dörte u. a.: Schritte 5 international, Kursbuch + Arbeitsbuch (Deutsch als Fremdsprache); Max Hueber Verlag, Ismaning 2007.
Mackensen, Andrea (české zpracování): Schritte 5 international, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch, Max Hueber Verlag, Ismaning 2008.

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 3 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2020, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Anglický jazky:
Solutions Pre-Intermediate.+Interm. Second edition. Oxford University Press