PL3 učebnice

Informační a komunikační technologie:
Navrátil, P. S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media.
Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Computer Press.
Pšeničková, J. Algoritmizace. Computer Media.

Dějepis:
Dějepis pro gymnázia a střední školy
– Hlavačka M.: 3. Novověk. SPN, Praha 2006.
– Kuklíkovi Jan a Jan: 4. Nejnovější dějiny. SPN, Praha 2002.

Matematika:
Matematika pro gymnázia – Posloupnosti – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Goniometrie – Prometheus
Matematika pro gymnázia – Analytická geometrie – Prometheus

Německý jazyk:
(učebnice zařizuje pro žáky škola se slevou)
Braun-Podeschwa J. a kol.: Momente A2 – Kursbuch und Arbeitsbuch (Hueber 2023, München)

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 3 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2020, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Anglický jazky:
Solutions Pre-Intermediate.+Interm. Second edition. Oxford University Press