PMP1 učebnice

Matematika:
Matematika pro střední školy 1.díl – Základní poznatky; učebnice; Didaktis; ISBN 978-80-7358-196-1
Matematika pro střední školy 2.díl – Výrazy, rovnice a nerovnice; učebnice; Didaktis; ISBN 978-80-7358-208-1
doporučujeme Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus; ISBN 978-80-7196-264-9
doporučená kalkulačka (povolená ke státní maturitě) – Casio FX 350 ES Plus

hudební výchova:
Já písnička 1

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 1 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2018, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Biologie:
bez učebnice

Chemie:
J. Banýr, P. Beneš a kol.: Chemie pro střední školy – doporučeno, ale není nezbytně nutno

Anglický jazyk:
Maturita Solutions. Pre-Intermediate. Second edition. Oxford University Press

Dějepis:
Čornej, P. a kol.: Dějepis pro střední odborné školy. SPN, Praha 2008.

Informační a komunikační technologie:
Navrátil, P. S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media.
Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Computer Press.