PMP2 učebnice

Fyzika:
Fyzika pro střední školy I – Prometheus
Fyzika pro střední školy II – Prometheus

Deutsch:
Niebisch, Daniela; Penning-Hiemstra, Sylvette; Specht, Franz; Bovermann, Monika; Reimann, Monika: Schritte 2 international, Kursbuch + Arbeitsbuch (Deutsch als Fremdsprache); Max Hueber Verlag, Ismaning 2006.
Mackensen, Andrea (české zpracování): Schritte 2 international, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch, Max Hueber Verlag, Ismaning 2007.

Hilpert, Silke; Niebisch, Daniela; Penning-Hiemstra, Sylvette; Specht, Franz; Reimann, Monika; Tomaszewski, Andreas: Schritte 3 international, Kursbuch + Arbeitsbuch (Deutsch als Fremdsprache); Max Hueber Verlag, Ismaning 2006.
Mackensen, Andrea (české zpracování): Schritte 3 international, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch, Max Hueber Verlag, Ismaning 2007.

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 1 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2018, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Anglický jazyk:
Maturita Solutions. Pre-Intermediate. Second edition. Oxford University Press

Informační a komunikační technologie:
Navrátil, P. S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media.
Roubal, P. Informatika a výpočetní technika pro střední školy. Computer Press.
Pšeničková, J. Algoritmizace. Computer Media.

Matematika:
Matematika pro střední školy 2.díl – Výrazy, rovnice a nerovnice; učebnice; Didaktis; ISBN 978-80-7358-208-1
Matematika pro střední školy 3.díl – Planimetrie; učebnice; Didaktis; ISBN 978-80-7358-211-1
Matematika pro střední školy 4.díl – Funkce I; učebnice; Didaktis; ISBN 978-80-7358-214-2
doporučujeme Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus; ISBN 978-80-7196-264-9
doporučená kalkulačka (povolená ke státní maturitě) – Casio FX 350 ES Plus