PMP3 učebnice

Výpočetní technika:
Navrátil, P.:S počítačem nejen k Maturitě, 1. a 2. díl, Computer Media s.r.o.

Matematika:
Matematika pro střední školy 5.díl – Funkce II; učebnice; Didaktis;
Matematika pro střední školy 6.díl – Stereometrie; učebnice; Didaktis;
Matematika pro střední školy 9.díl – Posloupnosti a řady; učebnice; Didaktis;
Sbírka úloh pro střední školy – Maturitní minimum; Prometheus
doporučujeme Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus; ISBN 978-80-7196-264-9
doporučená kalkulačka (povolená ke státní maturitě) – Casio FX 350 ES Plus

Deutsch:
Hilpert, Silke; Kerner, Marion; Niebisch, Daniela; Specht, Franz; Weers, Dörte; Reimann, Monika; Tomaszewski, Andreas: Schritte 4 international, Kursbuch + Arbeitsbuch (Deutsch als Fremdsprache); Max Hueber Verlag, Ismaning 2007.
Mackensen, Andrea (české zpracování): Schritte 4 international, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch, Max Hueber Verlag, Ismaning 2008.

Hilpert, Silke; Kalender, Susanne; Kerner, Marion; Orth-Chambah, Jutta; Schümann, Anja; Specht, Franz; Weers, Dörte u. a.: Schritte 5 international, Kursbuch + Arbeitsbuch (Deutsch als Fremdsprache); Max Hueber Verlag, Ismaning 2007.
Mackensen, Andrea (české zpracování): Schritte 5 international, Glossar XXL Deutsch-Tschechisch, Max Hueber Verlag, Ismaning 2008.

Český jazyk a literatura:
Borovička, L. a kol.: Nová literatura 3 pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2020, Brno)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Anglický jazky:
Maturita Solutions. Pre-Intermediate. Second edition. Oxford University Press,

Výtvarná výchova:
Doporučená literatura: Dějiny výtvarného umění. Marie Černá
Vybrané kapitoly z dějin kultury XX. století. Alena Odehnalová