PMP4 učebnice

Český jazyk a literatura:
Prokop, V.: Přehled světové literatury 20. století (OK Soft Sokolov)
Prokop, V.: Čítanka k Přehledu světové literatury 20. století (OK Sokolov)
Prokop, V.: Přehled české literatury 20. století (OK Soft Sokolov)
Prokop, V.: Čítanka k Přehledu české literatury 20. století (OK Soft Sokolov)
Adámková, P. a kol.: Komunikace v českém jazyce pro střední školy – učebnice + pracovní sešit (Didaktis 2013, Brno)

Anglický jazyk:
Maturita Solutions. Intermediate. Second edition. Oxford University Press

Matematika:
Matematika pro střední školy 7A.díl – Analytická geometrie v rovině; učebnice; Didaktis; ISBN 978-80-7358-236-4
Matematika pro střední školy 8.díl – Statistika; učebnice; Didaktis; ISBN 978-80-7358-238-8
doporučujeme Tabulky a vzorce – matematické, fyzikální a chemické pro střední školy; Prometheus; ISBN 978-80-7196-264-9
doporučená kalkulačka (povolená ke státní maturitě) – Casio FX 350 ES Plus