Školní časopis Lercháč

Školní časopis Lercháč

 

Školní časopis Lercháč byl založen v únoru 2008 z iniciativy nadšených studentů a jejich pedagogů jako školní časopis, odrážející na svých stránkách především život všech, kteří jsou s naší školou jakýmkoli způsobem spjati.

Vedle pravidelných rubrik Úvodní slovo, Ohlédnutí, Aktuálně a Rozhovor se mohou čtenáři těšit na ankety, recenze filmů a literatury, zajímavosti z hudby a sportu či vtipy. Oddíl Studentská tvorba je zaměřen na představení prvních slovesně-tvůrčích pokusů studentů.

Lercháč, který je podporován Společenstvím přátel Cyrilometodějské školy Brno z.s., vycházel zpočátku jako dvouměsíčník každý sudý měsíc školního roku. Od počátku školního roku 2009/2010 vychází třikrát ročně (v listopadu, únoru a květnu). Veškeré texty jsou přijímány výhradně v elektronické podobě, a to vždy do konce předchozího měsíce na adrese casopis(dej_zavinac)cmgp.cz. Redakce si vyhrazuje právo na jejich případné zkrácení. 

Na vaše příspěvky se těší redakční rada: Michala Marečková, Matěj Standara, Helena Císařová, Simona Kapitániková, Tomáš Javora, Aneta Vobořilová, Petr Hanák a Mgr. Monika Vondráková, Ph.D. (s. Cyrila).

 

 

Vydaná čísla časopisu Lercháč (PDF)
2018/2019
39 květen 2019
38 únor 2019
37 listopad 2018
2017/2018
36 květen 2018
35 únor 2018
34 listopad  2017
2016/2017
33 květen 2017
32 únor 2017
31 listopad 2016
30 září 2016 (jubilejní retro číslo)
2015/2016
29 květen 2016
28 únor 2016
27 listopad 2015
2014/2015
26 květen 2015
25 únor 2015
24 listopad 2014
2013/2014
23 květen 2014
22 únor 2014
21 listopad 2013
2012/2013
20 květen 2013
19 únor 2013
18 listopad 2012
2011/2012
17 květen 2012
16 únor 2012
15 listopad 2011
2010/2011
14 květen 2011
13 únor 2011
12 listopad 2010
2009/2010
11 květen 2010
10 únor 2010
09 listopad 2009
2008/2009
08 červen 2009
07 duben 2009
06 březen 2009
05 prosinec 2008
04 říjen 2008
2007/2008
03 červen 2008
02 duben 2008
01 únor 2008