Školní časopis Lercháč

Školní časopis Lercháč

Školní časopis Lercháč byl založen v únoru 2008 z iniciativy nadšených studentů a jejich pedagogů jako školní časopis, odrážející na svých stránkách především život všech, kteří jsou s naší školou jakýmkoli způsobem spjati.

Vedle pravidelných rubrik Úvodní slovo, Ohlédnutí a Rozhovor se mohou čtenáři těšit na studentskou tvorbu nebo rubriku Svačinář.

Lercháč, který je podporován Společenstvím přátel Cyrilometodějské školy Brno z.s., vycházel zpočátku jako dvouměsíčník každý sudý měsíc školního roku. Od školního roku 2009/2010 do února 2020 vycházel třikrát ročně (v listopadu, únoru a květnu).

‚‚Doba roušková‘‘ urychlila přechod časopisu na web: lerchac.cmgp.cz, když jej ve školním roce navštívíte, každý týden na vás bude čekat nový článek. V současné době se snažíme navázat na tištěné vydání Lercháče.

První obnovené tištěné vydání spatřilo světlo světa v červnu roku 2023 a bude vycházet jako čtvrtletník.

V případě, že byste se s námi o nějaký z vašich textů podělili a dali svolení ke zveřejnění, pošlete jej na adresu strejckova@cmgp.cz. Redakce si vyhrazuje právo na jejich případné zkrácení.

Na vaše příspěvky se těší redakční rada: Vojtěch Vrtílek, Barbora Špalková, Simona Klapilová, Kateřina Turlandová, Nina Keberlová, Ella Trnková, Adam Milka, Alena Macháčková, Bc. Gabriela Strejčková

 

 

Vydaná čísla časopisu Lercháč
do roku 2020 v pdf níže,
webová podoba časopisu:
https://lerchac.cmgp.cz/
2019/2020
41 únor 2020
40 listopad 2019
2018/2019
39 květen 2019
38 únor 2019
37 listopad 2018
2017/2018
36 květen 2018
35 únor 2018
34 listopad  2017
2016/2017
33 květen 2017
32 únor 2017
31 listopad 2016
30 září 2016 (jubilejní retro číslo)
2015/2016
29 květen 2016
28 únor 2016
27 listopad 2015
2014/2015
26 květen 2015
25 únor 2015
24 listopad 2014
2013/2014
23 květen 2014
22 únor 2014
21 listopad 2013
2012/2013
20 květen 2013
19 únor 2013
18 listopad 2012
2011/2012
17 květen 2012
16 únor 2012
15 listopad 2011
2010/2011
14 květen 2011
13 únor 2011
12 listopad 2010
2009/2010
11 květen 2010
10 únor 2010
09 listopad 2009
2008/2009
08 červen 2009
07 duben 2009
06 březen 2009
05 prosinec 2008
04 říjen 2008
2007/2008
03 červen 2008
02 duben 2008
01 únor 2008