Tělesná výchova PMP – denní

Přijímací zkouška z tělesné výchovy pro obor PMP – denní studium

Prezentace TV únor 2021

Videoukázka k přijímací zkoušce z tělesné výchovy a studiu Tv

Jacíkův test

Gymnastická sestava