Tělesná výchova PMP – večerní

Přijímací zkouška z tělesné výchovy pro večerní PMP

Videoukázka k přijímací zkoušce z Tv a ke studiu Tv

Prezentace TV únor 2021

gymnastická sestava