Činnost klubu

Školní klub při CMG a SOŠPg Brno 

  • Školní klub je určen pro všechny žáky školy.
  • Jeho cílem je nabízet žákům smysluplné trávení volného času, pestré aktivity, rozvoj schopností, dovedností a talentu, rozvoj spolupráce a komunikace s vrstevníky.
  • Činnost školního klubu je rozčleněna do dvou základních oblastí – do pravidelné zájmové činnosti přihlášených účastníků a spontánní činnosti v prostorách školního klubu ve volném čase.
  • Zázemí školního klubu se nachází v suterénu školy a je otevřen během pracovních dnů od 7:00 – 9:00 kromě středy a od 11:00 – 17:00, v pátek do 15:00.
  • Provoz školního klubu a klubové aktivity zajišťují pedagogové, odborníci ve svém oboru a další externí spolupracovníci.
  • Pro každý školní rok jsou kroužky otvírány podle aktuálního zájmu žáků.