Výtvarná výchova pro PMP

Přijímací zkouška z výtvarné výchovy pro obor PMP

Prezentace VV únor 2021

Videoukázka k přijímacím zkouškám