období 2011/2015 (finanční částky jsou uváděny zaokrouhleně)

období 2011/2015 (finanční částky jsou uváděny zaokrouhleně)