Fotogalerie

Pedagogická praxe -Düsseldorf

Začátkem prosince roku 2016 proběhly již druhé pedagogické praxe v Mateřské škole v Düsseldorfu v počtu 4 studentek.

S jakou vřelostí a pohostinností jsme byli v Düsseldorfu přijati se ani nedá popsat. Paní ředitelka bilingvní mateřské školy – Mary Braun byla velmi mile potěšena za komunikativnost a připravenost studentek k aktivitám pro děti a sestra Eva Gloserová poskytla pohostinnost a otevřenou náruč pro radosti i stestky studentkám během jejich 3 týdenního pobytu v tomto zajímavém městě.

Dovoluji si také citovat z krátké zprávy studentek, kterou zaznamenaly při hodnocení svého pobytu:

Ještě nyní jsme velmi nadšené z toho, jak vroucně nás sestry v Düsseldorfu přijaly, jak jsme mohly s nimi strávit necelý měsíc v úžasné adventní atmosféře. Hlubokým zážitkem pro nás byla slavnostní mše svatá v Kolíně nad Rýnem.

Nezapomenutelné byly také mše svaté u sester s otcem Danielem, který nás vítal anglickým jazykem, abychom si byli blíže a s porozuměním. Před odjezdem nás velmi potěšil pozorností (dárkově zabaleným křížkem) na cestu naším životem.

PhDr. Ludmila Svrčulová, pedagog