Pedagogika a Psychologie

Pedagogika a Psychologie


Praktické maturity PMP4

Vyvrcholením praktické výuky oboru předškolní a mimoškolní pedagogika jsou praktické maturitní zkoušky z tělesné, výtvarné, hudební a dramatické výchovy. Zkouška se skládá ze dvou částí – z metodického výstupu (práce se skupinou dětí na tematickém bloku činností) a z odborného výstupu (prověření dovedností ve zvoleném typu estetické či tělesné výchovy).  Studentky si v září 2022... číst dále

Orientační dny ve Fryštáku

V termínu od středy 9. listopadu do pátku 11. listopadu se třída PL2 zúčastnila Orientačních dnů ve Fryštáku. Studentky si jako témata kurzu vybraly Sám sobě přítelem a rádcem a také Moje třída, moje parta. Animátorky si připravily bohatý program plný různých aktivit, které se právě týkaly zvolených témat. Studentky se aktivně zapojovaly a celkově hodnotí... číst dále

Pedagogická poema 2021 je úspěšně za námi!

Ve dnech 8. – 11. listopadu 2021 se v naší škole sešlo na šedesát studentů a třicet učitelů ze středních pedagogických škol z celé České republiky na přehlídce Pedagogická poema. Společně s deseti odbornými lektory přednesu, čtení, improvizovaného vyprávění i fyzického básnictví se věnovali náročnému objevování a rozvíjení svých komunikačních a mluvních dovedností napříč všemi... číst dále

Úspěch našich studentů v mezinárodních zkouškách AP

Mezinárodní zkoušky Advanced Placement se v letošním roce skládaly online i prezenčně. Naši studenti opět prokázali, že patří mezi světovou špičku, když dosáhli na škále 1 až 5 (kde  5 je nejlepší) pouze ohodnocení 5 nebo 4. Pro srovnání u zkoušky AP Psychology je průměrné světové skóre 2,71. Dosáhnout tedy na skóre 5 v konkurenci... číst dále

Soutěž k příležitosti významného výročí

Dnes, v neděli 15.11., si připomínáme významné výročí. Je to přesně 350 let od úmrtí Učitele národů. Jan Amos Komenský byl jeden z největších českých myslitelů, filozofů a spisovatelů. Své renomé si získal především jako pedagog, kterého můžeme právem označit za zakladatele moderní pedagogiky. Naším záměrem je mu za celou naší školu vzdát hold jako... číst dále

J.A. Komenský výročí – video

PMP 3 a její skvělý CIRKUS karneval

CIRKUS karneval pro děti ze Školní družiny z CMcZŠ Brno, Lerchova 65

Tříkrálová sbírka

Naši studenti se 9. ledna 2020 již tradičně zúčastnili charitativní akce Tříkrálová sbírka