Pedagogika a Psychologie

Pedagogika a Psychologie


Projekt G4 historie – Naši prezidenti

Během měsíce dubna a května se studenti G4 zúčastnili projektu, který byl  zaměřen na mezipředmětové vazby. Třída G4 má v rámci RVP témata, která se týkají vývoje Československa v průběhu 20.století. Cíl projektu : Ujasnit si přehled a informace našich prezidentů Rozbor politické situace daného období Práce s internetem a knihami Výběr hlavních událostí, které se pojí k danému... číst dále

Vánoční koncert pro MŠ

Poděkování za umožnění učebních praxí v Mateřských školách Brno, Údolní 68, Úvoz 57, Vídeňská 39a byl uspořádán 18. prosince 2018 vánoční koncert, kde účinkoval školní sbor CANTATE, podvedením sbormistra Patrika Buchty

Předvánoční tvoření v Projektu 2+2

7. prosince 2018 si studenti z PMP2 a děti ze 2.A vedlejší základní školy zpříjemnili předvánoční dobu tvůrčími dílničkami. Všichni byli moc šikovní.

Strom splněných přání 2018 v Galerii na ul. Orlí

Již tradičně se naše studentky zúčastnily jako dobrovolnice akce Diecézní CHARITY Brno Stromu splněných přání v galerii na ul. Orlí v Brně    

Návštěva Muzea J.A.K.

Dne 31.1.2018 třídy PL a PMP1 po prohlídce muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodu a po vzdělávacím programu měly skvělou možnost převzít vysvědčení za první pololetí školního roku 2017/2018.

Předvánoční koncert pro mateřské školy

Děti a paní učitelky z mateřských škol se vánočně naladily na dopoledním předvánočním koncertu. O krásný program se postarali studenti ze Specializace dramatické výchovy a Školní sbor CANTATE.

Projekt 1 + 1

Během měsíce října se mezi třídami PMP 1 naší SOŠPg a třídou 1. A ZŠ na Lerchově ulici začala více rozvíjet spolupráce a vzájemné vztahy při setkávání se na společném projektu s názvem 1 + 1.  Náš projekt vychází z možností propojení práce CM základní a CM střední pedagogické školy, které spolu sousedí a mají společného zřizovatele,... číst dále