Fotogalerie

Projekt 3 + 3 (želví kouzlo)

V pátek, 25. 10., proběhlo setkání žáků třídy 3. A se studenty PMP3. Tentokrát jsme se setkali
v tělocvičně SŠ a děti spolu se studenty pracovali v menších skupinách, kde četli a luštili tajné písmo.
Nakonec se společně zamýšleli nad tím, co je důležité pro to, aby se nám práce ve škole a třídě dařila,
a co pro to každý může udělat. Svá mínění napsali na barevné lístky, které vložili do velkých sklenic a
přenesli do svých tříd. Sklenice jsme ve třídách umístili tak, abychom na ně dobře viděli a mohli si
připomínat, co vnímáme jako důležité. Bylo nám spolu dobře a už se těšíme na další společné setkání.