Fotogalerie

Slavnost školy 18. ledna 2024

Každoroční Slavnost školy na svátek Panny Marie, Matky jednoty křesťanů (patronky školní kaple a našich cyrilometodějských sester) začala již tradičně společnou bohoslužbou v kostele sv. Tomáše, které letos předsedal P. Jan Pacner, jeden z našich školních kaplanů a svatojakubský farář. Po slavnostní mši, kterou doprovodil náš sbor Cantate s Cyrilometodějským orchestrem, jsme se přesunuli do Besedního domu, kde nás čekal Labyrint světa a ráj srdce Jana Amose Komenského.
Prožitek z jedinečného díla umocnila hudba Petra Ebena, který na vybrané úryvky Komenského Labyrintu zkomponoval varhanní improvizace. Natěšení na interprety toho díla – Marka Ebena (umělecký přednes) a Tomáše Thona (varhany) – jsme začali zlehounka krátkým rozhovorem s Markem Ebenem, který nám pomohlo lépe vnímat propojení hudby a staročeského textu.
Uvědomili jsme si, jak důležitá je osobnost interpreta. Jak i tak nádherný, ale obtížný text v dokonalém podání umožní pochopení a hluboké prožití Poutníkovy cesty až do tiché meditace: ”… Duch tvůj spravuj mne a veď mezi osidly světa a milosrdenství tvé sprovázej mne po cestách mých a proveď skrze tyto, ach, tesklivé temnosti světa až k věčnému světlu.”
Strhující zážitek jsme my všichni v sále ocenili nekončícím potleskem ve stoje.
Děkujeme Kláře Komrskové a Štěpánu Langáškovi (Člověk a Víra) za krásné fotografie a oceňujeme trpělivost Marka Ebena, který se s námi po koncertě vyfotil a ještě rozdával autogramy.